Primäärisektori

Läänemaan maakunnan primaarisektorin liiketoiminta – maatalous, karjatalous, metsätalous, metsästys ja kaivostoiminta

Karjatalouden ensisijainen tulonlähde on maidontuotanto

Primaarisektorin myynti ylittää Viron keskiarvon 5 %:lla, mikä on seurausta pääasiassa kasvinviljelystä’ ja karjataloudesta saaduista tuloista. Karjataloudella menee hyvin, ja 2014 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi: myynti oli miltei 7 miljoonaa euroa. Läänemaalla karjataloutta harjoittavat esimerkiksi OÜ Nigula Piim, OÜ Kirbla, OÜ Kärneri-Jõe, Palivere PMÜ, OÜ Parmel Farm ja Piirsalu Põllumajanduse OÜ. Maitokarjan pidon ohella myös lihakarjatalous on kasvussa Läänemaan maakunnassa. Jonkin verran on myös sika- ja siipikarjataloutta sekä lammastaloutta.

Karjatalouteen liittyvien palvelualojen yrityksistä suurin Esträv Grupp OÜ, joka työstää suomalaisista turkistarhoista peräisin olevia turkiksia. Esträv Grupp OÜ:n myynti oli 0,96 miljoonaa euroa 2014.

Venäjän pakotteiden vaikutukset maitokarjatalouteen

Maidon hinta alkoi laskea elokuussa 2014 Venäjän pakotteiden seurauksena, ja tällä hetkellä maidosta saatava hinta ei riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Tämän seurauksena useat maitokarjatilat ovat lopettaneet toimintansa Virossa. Syyskuussa 2015 Parmel Farm ilmoitti lopettavansa 280 lehmää, ja toukokuussa 2016 Piirsalu Põllumajandus OÜ kertoi myyvänsä liiketoimintansa Harjun maukunassa Padisen kunnassa sijaitsevalle Viron suurimalla vihannesviljelijälle ja käsittelijälle Laheotsa OÜ:lle.

Viljanviljely on tuottavinta

Läänemaan viljanviljelijöiden yhteenlaskettu myynti oli 4,5 miljoonaa euroa. Suurimman viljanviljelijät ovat Reinu-Einari OÜ, Ohtla Põld OÜ, Viljatare OÜ, Arne Tamm OÜ, Kirimäe PMÜ, Österby OÜ, Lindest OÜ ja Maaharijad OÜ. Viljanviljelyn lisäksi viljellään kukkia, vihanneksia ja rehukasveja, hedelmiä sekä marjoja. Useat suuret primaarisektorin yritykset viljelevät myös rehua, harjoittavat karjataloutta ja muuta maatalouteen liittyvää toimintaa. Esimerkiksi suurimman, monimuotoista maataloutta harjoittavan yrityksen Fazenda OÜ:n myynti on miltei 500 000 euroa vuodessa. Viron tilastokeskuksen mukaan Läänemaan maakunnassa oli 2015 maatalousmaata yhteensä 58 733 hehtaaria, josta käyttämättä on tällä hetkellä 10 996 hehtaaria eli 18 %.

 

Metsästys: eniten metsästetään sorkkaeläimiä ja sorsalintuja

OÜ Metlin sai huomattava tuloa metsästyksestä 2014. Läänemaan maukunassa ei ole yhtään metsästystä harjoittavaa ammatinharjoittajaa, mutta erilaisia metsästysseuroja on yhteensä 11.

Eniten metsästetään sorkkaeläimiä, ensisijaisesti villisikoja, hirviä, peuroja ja linnuista sorsalintuja sekä sorsia. Nämä sorkkaeläimet ovat suosituinta riistaa kaikkialla Virossa, mutta Läänemaan maakunnassa metsästetään kuitenkin eniten sorsalintuja (harmaahanhi ja valkoposkihanhi) koko Virossa. Pienpedoista eniten metsästetään supikoiria, näätiä ja majavia.

Suurpedoista ilves, karhu ja susi ovat harvinaisia Läänemaan maakunnaassa ja kaatolupia on miltei mahdotonta saada. Läänemaan maakunnasta on löytynyt eniten sakaaleja muihin Viron alueisiin verrattuna. Sakaali lisättiin Viron riistaeläinluetteloon 2016.

 

Kalaresurssit ovat rajalliset

Kalaresurssit ovat rajalliset Itämeressä sekä Viron sisävesistöissä, joten kalastuksessa noudatetaan vuosittain määriteltäviä pyyntikiintiöitä. Ammattikalastukseen tarkoitetuilla välineillä voi kalastaa vain kalastajan tai kalastuslaivan kalastusluvilla. Ammattikalastajan pyyntiluvan myöntää Viron maaseutuministeriö yritysrekisteriin rekisteröidylle yrittäjälle. Vuonna 2014 Läänemaan maakunnan kalastuspiirissä oli 9 rannikkovesillä merikalastusta harjoittavaa kalastusyritystä. Vuonna 2013 Läänemaan maakunnassa rannikkovesillä (12 merimailin päässä rannikosta ja enintään 20 metrin syvyydessä) ammattikalastajan luvalla kalastusta harjoitti yhteensä 158 kalastajaa, joista ammatinharjoittajia oli 118 ja yrityksiä 36.

 

Läänemaa – Viron ainoa hoitotarkoituksiin käytettävän mudan toimittaja

Läänemaan maakunnasta saadaan myös rakentamiseen sopivaa sepeliä ja hiekkaa. Läänemaalla on myös turvetta, ja suurin turpeen toimittaja on hollantilaiseen Nevema BV konserniin kuuluva Torf AS, joka kaivaa vuosittain turvetta yhteensä 150 000 m3. OÜ Ravimuda on ainoa Virossa toimiva hoitotarkoituksiin sopivan mudan toimittaja. OÜ Ungru Paekivi toimittaa rakentamiseen sopivaa kalkkikiveä, ja Nordkalk AS toimittaa puolestaan teknisiin tarkoituksiin käytettävää dolomiittia.

 

Ammatinharjoittajia on eniten primaarisektorilla

Läänemaan maakunnassa rekisteröityneistä ammatinharjoittajista yli puolet toimivat primaarisektorilla, ja heidän osuutensa alueen ammatinharjoittajien liikevaihdosta on 69 % . Miltei 40 % primaarisektorin ammatinharjoittajien liikevaihdosta muodostavat Euroopan unionin myöntämät tuet. Suurin osa ammatinharjoittajista toimii maatalousalalla viljelyn ja karjatalouden parissa. Vuonna 2014 primaarisektorilla toimivien Läänemaan ammatinharjoittajien kokonaisliikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät yritykset

Kalastus
Morobell OÜ, Bentros OÜ

Maidontuotanto, karjankasvatus

Nigula Piim OÜ, Kirbla OÜ, Kärneri-Jõe OÜ

Viljankasvatus
Reinu-Einari OÜ, Arne Tamm OÜ, Viljatare OÜ

Puunkorjuu ja polttopuiden tuotanto
Serviti OÜ, Rüütel ja Rüütel OÜ, Kambekor OÜ