Koulutus ja tiede

Läänemaa tarjoaa hyvät koulutus- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Haapsalussa korkea-asteen tutkinnon voi suorittaa Tallinnan yliopiston Haapsalun yksikössä.

Yliopiston Haapsalun yksikössä voi suorittaa seuraavien alojen korkeakoulututkinnot:

  • soveltava informaatioteknologia (ohjelmistokehitys ja -suunnittelu)
  • liikenneturvallisuus
  • terveysjohtaminen
  • käsityöteknologia ja design

 

Tutkintojen lisäksi Tallinnan yliopiston Haapsalun yksikkö tarjoaa useita erilaisia koulutuksia sekä kursseja kaikille omien taitojensa täydentämisestä kiinnostuneille sekä koordinoi yksikön yhteydessä toimivien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toimintaa:

Terveys- ja kuntoutuskeskus (TERE KK)

Läänemaan maakunnan asuinympäristön tulevaisuustutkimuksen säätiö (LETS)

Tallinnan yliopiston Haapsalun yksikön opiskelijat ja opettajat ovat mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa , ja lisäksi tarjotaan kehityspalveluja yksityissektorille.

Ammattitutkinnon voi suorittaa Haapsalun ammattikoulutuskeskuksessa, joka tarjoaa yhteensä 31 eri ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. Ammattikoulutuskeskusta on kehitetty huomattavasti viime vuosina. Oppilaitos on saanut uusia tiloja, ja entisiä tiloja on kunnostettu sekä varustettu nykyaikaisilla opetusvälineillä. Koulutuskeskus tarjoaa tasokkaan opiskeluympäristön yli 700 opiskelijalle.

Matkailu-, hotelli- ja elintarviketeollisuuden ammattitutkinnot muodostavat enemmistön (29 %) oppilaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Seuraavana tulevat rakentaminen (19 %), puunkäsittely (16 %) ja info- ja viestintäteknologia (15 %).