Haridus ja teadus

Läänemaal on head võimalused hariduse ja uute oskuste omandamiseks ning uuringute tellimiseks ning läbiviimiseks.

Haapsalus pakub kõrghariduse omandamise võimalust Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž.

Haapsalu kolledž pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:

  • Rakendusinformaatika (tarkvaraareng ja –disain)
  • Liiklusohutus
  • Tervisejuht
  • Käsitöötehnoloogiad ja disain

 

Tasemeõppele lisaks pakub Haapsalu Kolledž mitmeid erinevaid koolituskursusi kõigile enesetäiendamisest huvitatud inimestele ning koordineerib kolledži juures tegutsevate uurimis- ja arendusorganisatsioonide tööd:

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)

Haapsalu Kolledži üliõpilased ja õppejõud osalevad paljudes riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning samuti pakutakse arendusteenuseid erasektorile.

Kutsehariduse omandamise võimalust pakub Haapsalu Kutsehariduskeskus, kus õpetatakse 31 õppekaval. Viimastel aastatel on Kutsehariduskeskus läbinud märkimisväärse arengu. Õppehooneid on juurde ehitatud ja renoveeritud, mis on sisustatud modernsete ja tänapäevaste õppevahenditega pakkudes kõrgtasemelist õpikeskkonda rohkem kui 700 õppijale.

Kooli suurim kutseõppevaldkond on turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus (29%). Järgnevad ehitus (19%), puidutöötlemine (16%) ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (15%).