Läänemaa majanduskeskkond

Rahvaarv: 21 149(01.01.2016).
Asustustihedus: 10,3 elanikku/km².
Pindala: 2 383 km² – 5,3% kogu Eesti pindalast.
Tööjõud: 11 500 , töötuse määr 5,5%. (31.01.2017)

Olulisemad ettevõtlusvaldkonnad:  rahvusvahelisele ja Eesti turgudele tootvateks suuremateks tööhõivet tagavateks ettevõtlusvaldkondadeks on töötlevast tööstusest sõidukite lisaseadmete tootmine, kergetööstus, puidutööstus ning teenindussektorist puhkemajandus ja kuurort.


Viis head põhjust, miks investeerida just Läänemaale:

1. Kaasaegsed, korralike ligipääsuteedega kauba- ja reisisadamad – Virtsu, Rohuküla and Dirhami sadamad ühendavad Saaremaad, Hiiumaad, Vormsit and Osmussaart mandriga. Dirhami sadam on pea aastaringselt jäävaba, sadamad töötavad aastaringselt.

2. Tööjõu hea hinna ja kvaliteedi suhe, hea koostöö kohaliku kutsehariduskeskusega.

3. Arendatud infrastruktuuriga tööstusmaa olemasolu, sh kaks tööstusparki Haapsalu lähistel –  kaks kinnistut (ca 9 000 m2) kõigi kommunikatsioonidega Uuemõisa tööstuspargis ja  29 kinnistut Kiltsi 45 ha tööstuspargis.

4. Turvaline elukeskkond ja hästi hoitud loodus.

5. Kiired otsused, vähe bürokraatiat.

Läänemaa suurimaks väljakutseks on tihe konkurents tööjõu pärast, mis väljendub ka suhteliselt väikeses töötuse määras. Selle üheks peamiseks põhjuseks on Soomes ja Tallinnas töötamise lihtsus. Teisest küljest on töötuse kiirele vähenemisele kaasa aidanud mikroettevõtete lisandumine.

Läänemaal oli 2012. aastal 51,3 äriühingut 1000 elaniku kohta. Mikroettevõtteid oli aga 10000 elaniku kohta ligi 800, millega Läänemaa edestab enamikku Eesti maakondi (Allikas: Statistikaamet). Mikroettevõtete suur osakaal ja mitmete suuremate ettevõtete teadlik tegevus töötajate hoidmise nimel annab lootust tööjõu väljavoolu aeglustumiseks.

Läänemaa tõmbekeskus Haapsalu on järjest enam tuntud ka kui loomeinimeste linn. Loomemajanduse areng toetab nii tööhõive suurenemist kui ka turismimajanduse kasvu.

Loe 2013. aastal valminud majandusülevaadet siit!

 

Ettevõtluskulud
Võimalikud ettevõtlusega seotud teenuste maksumused Läänemaal on järgmised:

1) Elekter – Läänemaal on elektritoodete ja teenuste pakkuja Imatra Elekter AS. Elektri hind (kogumaksumus) koosneb võrguteenustest, elektrienergiast ja maksudest. Võrguteenuse hinnad Läänemaal on olnud 2014. aastal ca 20% madalamad, võrreldes teiste maakondadega.Hinnad ja tingimused on kättesaadavad nende kodulehel.

Keskmine elektri hind (kogumaksumus) oli 2014. aastal väikeettevõtjatel / kasutajatel 0,1-0,13 eur / kWh. Liitumistasu hind sõltub hoone kaugusest lähimatest võrguühendustest ning on läbiräägitav.

2) Ühisveevärgi süsteem – peamine veesüsteemi ja kanalisatsiooni teenusepakkuja on Läänemaal Haapsalu Veevärk AS . Hinnad ja tingimused on kättesaadavad nende kodulehel (ainult eesti keeles).
Liitumistasud (kehtib kuni 31.12.2015) – Avalik veesüsteem 200,56 eurot (sh käibemaks 20%), kanalisatsioon 234,68 eurot (sh käibemaks 20%).

Tariif EUR/m3
käibemaksuta
Tariif EUR/m3
20% käibemaksuga
Vesi 0,900 1,080
Kanalisatsioon 1,280 1,536
KOKKU 2,180 2,616

3) Kaugküttesüsteemid – erinevates piirkondades on erinevad teenusepakkujad. Hind võib muutuda vastavalt tegelikele kuludele ja pärast selle heakskiitmist kohaliku omavalitsuse poolt ja/või Eesti Konkurentsiameti poolt. Kliente tuleb hinnamuutusest teavitada hiljemalt järgmise kuu alguses.

Mõned näited soojuse hindadest EUR / MWh:
Haapsalu – 64,64 (sh käibemaks 20%)
Uuemõisa – 55,36 (sh käibemaks 20%)
Lihula – 69,25 (sh käibemaks 20%)

4) Kontoriruumide üürimine
Näide: Haapsalu kesklinnas Lihula mnt 3 on üürile anda erinevate suurustega bürooruume alates 12m2 kuni 72m2. Hind 3eur/m2+ käibemaks 20% .
Elektri- ja küttekulud makstakse täiendavalt (ca 3 eur / m2).