Uuemõisa tööstuspark

Vabad krundid Uuemõisa tööstus- ja ettevõtlusalal Haapsalus asuvad kesklinnast on 2 km kaugusel. Kruntide kaugus Tallinnast on 100 km, lähim sadam Rohukülas on 11 km kaugusel ning Paldiski sadam 72 km kaugusel.  Tööstuspargi maa-ala suurus on pea 32 hektarit ning sellel asub ligi 50 ettevõtet. Tööstusala jaguneb kaheks osaks: põhjapoolne ala, kus asuvad Haapsalu Uksetehas AS, Sanco OÜ, Span OÜ jt ning lõunapoolne ala, kus asuvad Uuemõisa Autokeskus OÜ, AA Sisustusdetail OÜ, Swecon AS, Mehtrans OÜ jt.

Koostöös kohaliku omavalitsusega on 2018. -2019. aastal plaanis alajaamade rekonstrueerimine, mis parandab elektrienergia võimsust nii Uuemõisa põhja- kui ka lõunapoolsel tööstusalal. Sama arenduse käigus on plaanis ka puuduvate kaugküttetrasside rajamine. Elektrienergia võimsus kasvab Uuemõisa põhja tööstusalal 800-lt 1430 kW-ni (olemasolev 800 kW, uus 630 kW) ja lõuna tööstusalal 400-lt 630 kW-ni, mis loob eeldused väga erinevate tegevusaladega ettevõtete arengule piirkonnas (kergetööstus, toiduainete tööstus, töötlev tööstus nt metallitööstus).

Uuemõisa tööstus- ja ettevõtlusalale on oodatud uued ettevõtted. Vabad krundid on näiteks:

Masti tn.16

 • Krundi suurus 30 871 ruutmeetrit , ehk  3,09 ha,
 • katastritunnus  67401:009:0400
 • maa sihtotstarve on 100% tootmismaa
 • kehtiva detailplaneeringu alusel võib hoonete ehitusalune pind olla  kuni 4000 ruutmeetrit,
 • vajadusel saab algatada uue  detailplaneeringu,
 • vee ja kanalisatsiooniga liitumine krundi piiril, alajaam 80 m. kaugusel,
 • kaugküttega liitumine 150 m kaugusel.

Tehnika tn.24/26/28

 • Krundi suurus 17 505 ruutmeetrit, ehk  1,75 ha,
 • katastritunnus 67401:009:0143,
 • maa sihtotstarve on 100% tootmismaa,
 • krundile ehitavate hoonete ehitusalune pind võib olla kuni 4500 ruutmeetrit,
 • teed krundini asfaltkattega,
 • vee- ja kanalisatsiooniga liitumine krundi piiril, kaugküttega liitumine 200 m kaugusel.
Vabad_krundid_Uuemõisa_tööstus-_ja_ettevõtlusalal

Vabad krundid Uuemõisa tööstus- ja ettevõtlusalal Haapsalus

Uuemõisa tööstus- ja ettevõtlusala kaart – saadaval ja hõivatud krundid. Masti 16 on krunt nr 1  põhjapoolses osas ja  Tehnika 24/26/28 on krunt nr 29 lõunapoolses osas.

Vaata ka droonidvideosid, mis on filmitud ettevõtlusala  põhjaosa

ja lõunaosa kohal.

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Läänemaa Arenduskeskusega.

Andres Huul
invest(at)lak.ee
Tel +372 5557 2557