Kiltsi tööstuspargi arendus

Kiltsi tööstusparki arendatakse vana sõjaväelennuvälja 325 ha suurusel territooriumil Ridala vallas, Haapsalust mõne kilomeetri kaugusel. Detailplaneering tööstusalale suurusega 45 ha valmis 2012. a.

Kaugused:

Haapsalu (linnaliiniini bussiühendus) — 2 km;
Tallinn (rahvusv. lennujaam, sadam) — 102 km;
Paldiski (jäävaba kaubasadam) — 80 km;
Rohuküla (praami– ja kaubasadam) — 5 km.

Kruntide arv ja suurus:
29 krunti, suurusega  12187 m2 kuni 25889 m2.

Infra:

Ühendused elektrienergia, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega on võimaldatud territooriumi piiril.

Asukoht kaardil: